Studenci Strona główna / Studenci / AKTUALNOŚCI

I rok kształcenia

w CEU UwB

II rok kształcenia

w CEU UwB

TRYB STACJONARNY

- kontynuacja realizacji zajęć z metodyki nauczania (wydziały) 

-  realizacja praktyk pedagogicznych. 

Ostateczny termin
rozliczenia realizacji zajęć mija 30.06.2019r. 

Egzaminacyjna sesja poprawkowa 
01-14.09.2018r. 

Terminy konsultacji:

dotyczy zajęć
psychologiczno-pedagogiczne 

07-08.09.2018r.
w godzinach 09.00-11.00 

TRYB NIESTACJONARNY

Egzaminacyjna sesja poprawkowa 
01-14.09.2018r. 

Terminy konsultacji:

dotyczy zajęć
psychologiczno-pedagogiczne 

07-08.09.2018r.
w godzinach 09.00-11.00 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku