Studenci Strona główna / Studenci / AKTUALNOŚCI

I rok kształcenia

w CEU UwB

II rok kształcenia

w CEU UwB

TRYB STACJONARNY 

· kontynuacja realizacji zajęć z metodyki nauczania (wydziały) 

· realizacja praktyk pedagogicznych. 

Ostateczny termin rozliczenia realizacji zajęć mija 30.06.2018r

Egzamin poprawkowy z przedmiotu 

Podstawy dydaktyki

odbędzie się 09.03.2018r.

o godz. 12.00 w sali 236

TRYB NIESTACJONARNY

24-25.03.2018r. – rozpoczęcie zajęć
w
II semestrze kształcenia 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku