Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / STUDIA PODYPLOMOWE / SZACHY - EDUKACJĄ PRZYSZŁOŚCI

,,Szachy”

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, a zwłaszcza dla nauczycieli, pragnących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć szachowych w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, ośrodki pracy pozaszkolnej).

Nie wymaga się od słuchaczy (nauczycieli) umiejętności gry w szachy, a jedynie otwartości na innowacje i nowe trendy w nauczaniu. Proponowane zajęcia obejmują podstawy gry w szachy, kształtowanie pojęć z dziedziny szachów, wybrane zagadnienia z kodeksu, metodykę nauczania szachów, wykorzystanie zasobów Internetu w nauczaniu oraz standardy kompetencji nauczyciela przedmiotu „szachy”.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku