Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / STUDIA PODYPLOMOWE / SZKOŁA GUWERNANTEK I GUWERNERÓW

,,Szkoła Guwernantek i Guwernerów”

Guwernantki to osoby, które w odpowiedzi na specjalne oczekiwania troskliwych rodziców świadczą profesjonalną opiekę nad dzieckiem połączoną z wszechstronną edukacją w domowej atmosferze. Uzupełniają one wiedzę dziecka i przyczyniają się do jego rozwoju intelektualnego.

Z myślą o profesjonalnym podejściu do opieki i edukacji małego dziecka program studiów obejmować będzie:

- ogólne wykształcenie humanistyczne z zakresu pedagogiki: opiekuńczo-wychowawczej, edukacji domowej i przedszkolnej z wczesnoszkolną,

- uporządkowywał wiedzę o dziecku (w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym),

- wykształcenie muzyczne (gra na instrumentach i techniki emisji głosu, umiejętności wokalno-taneczne oraz znajomość rytmiki),

- wykształcenie plastyczne (edukacja plastyczna i techniczna dziecka w wieku 0 r.ż. do 6 r.ż.) które pozwoli na profesjonalizm wychowawczy i dydaktyczny,

- poznanie metod i technik choreoterapii, muzykoterapii i arteterapii co pozwoli na mądre wspieranie rozwoju dziecka,

- wypracowanie kompetencji lingwistycznych (znajomość języka obcego na poziomie komunikacyjnym) które pozwolą na dobre przygotowanie dziecka do płynnego czytania ze zrozumieniem, wykształcenie nawyków czytelniczych, umiejętności pisania i świadomości ortograficznej,

- poznanie gier dydaktycznych i zabaw dziecięcych itp.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku