Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / STUDIA PODYPLOMOWE / PRZYWÓDZTWO W OŚWIACIE

,,Przywództwo w oświacie” 

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków studiów. Program adresowany jest do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym. Celem programu studiów podyplomowych jest przygotowanie jego uczestników do efektywnego zarządzania zarówno sobą, jak i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły ?(tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesu itp.).

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku