Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / STUDIA PODYPLOMOWE / NAUCZYCIEL ZAWODU

,,Nauczyciel zawodu”

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych; wyposażenie go w wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów obejmuje przygotowanie w zakresie:

-dydaktyczny,

-wychowawczym,

-społecznym (związanym z umiejętnościami rozpoznawania potrzeb uczniów),

-prakseologicznym (wyrażającym się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych),

-komunikacyjnym (wyrażającym się skutecznością zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach edukacyjnych),

-informacyjno-medialnym (wyrażającym się umiejętnością posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć).

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku