Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / STUDIA PODYPLOMOWE / DORADZTWO ZAWODOWE

,,Doradztwo zawodowe”

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowisku doradcy zawodowego.

Program studiów przewiduje przygotowanie uczestników studiów do:

- opracowywania indywidualnych planów karier edukacyjnych i zawodowych uczniów,

- opracowywania strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak : bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,

- przygotowania ucznia do roli pracownika,

- przygotowania rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych,

- pomocy nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych,

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku