Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA

Nazwa kursu/ szkolenia

Ilość godzin

Kurs kwalifikacyjny - ASYSTENT RODZINY 

270 godzin

Kurs kwalifikacyjny - Opiekun w Żłobku

280 godzin

Kurs dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży 

10 godzin

SZKOLENIE ECDL BASE NOWOŚĆ !!!

80 godzin

Kształcenie matematyczne z programem Geogebra 

10 godzin

Wykorzystanie ogólnodostępnych repozytoriów multimedialnych materiałów dydaktycznych 

6 godzin

Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego

10 godzin

Samodzielne odkrywanie wiedzy matematycznej przez uczniów jako czynnik motywujący do uczenia się matematyki 

10 godzin

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy dydaktycznej

6 godzin

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

80 godzin

Kurs wychowawców kolonijnych

36 godzin

Kurs Etnografii dla Nauczycieli

45 godzin

Kurs - Sztuka w edukacji

18 godzin

Wychowawca jako strażnik granic

10 godzin

Wychowawcze i edukacyjne aspekty gier komputerowych

20 godzin


 
 
© 2009-2017 Uniwersytet w Białymstoku