Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA

Kursy/ szkolenia na rok akademicki 2017/2018

L.p.

Nazwa kursu/szkolenia

Liczba godzin

1

Kurs dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

10 godzin

2

Kształcenie matematyczne z programem Geogebra

10 godzin

3

Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego

10 godzin

4

Samodzielne odkrywanie wiedzy matematycznej przez uczniów jako czynnik motywujący do uczenia się matematyki

10 godzin

5

Wspomaganie rozwoju ucznia z głębszą niepełnosprawnością intelektualną NOWOŚĆ

15 godzin

6

Profilaktyka logopedyczna i wysmaganie mowy dziecka w wieku przedszkolnym NOWOŚĆ

20 godzin

7

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

1350 minut

8

Kurs – szachy edukacją przyszłości

25 godzin

9

Kurs wychowawców kolonijnych

36 godzin

10

Kurs etnografii dla nauczycieli

45 godzin

11

Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej NOWOŚĆ

50 godzin

12

Edukacja ucznia zdolnego NOWOŚĆ

60 godzin

13

Tyflopedagogika NOWOŚĆ

60 godzin

14

Studium doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich NOWOŚĆ

70 godzin

15

Szkolenie ECDL BASE

80 godzin

16

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

80 godzin

17

Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem diagnozy funkcjonalnej – na przykładzie wybranych specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży NOWOŚĆ

120 godzin

18

Szkolenie na Asystenta Rodziny

270 godzin

19

Szkolenie dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym

280 godzin

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku