Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / ASYSTENT RODZINY - kurs kwalifikacyjny

ASYSTENT RODZINY 

Celem szkolenia jest:

•zdobycie wiedzy z zakresu prawa, psychologii rozwojowej, psychoprofilaktyki, terapii rodzin oraz metodyki pracy asystenta rodziny,

•nabycie umiejętności opracowywania oraz realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym, zawodowym, a także prawnym, 

•rozwinięcie własnych kompetencji poprzez wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz negocjacji i mediacji, 

•zdobycie narzędzi do tworzenia specyficznej diagnozy rodziny oraz efektywnego planu korekcyjnego,

•zdobycie umiejętności z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny,

•rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu pedagogiki wychowawczej,

•poznanie efektywnych sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku