Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / KURS KOLONIJNY

Adresaci kursu

Osoby, które ukończyły 18 lat życia, posiadające co najmniej średnie wykształcenie, które nie były karane.

Cel kursu

Zdobycie uprawnień wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci

i młodzieży.

Struktura kursu

Kurs zaplanowany jest na 36 godzin 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w formie wykładów i zajęć praktycznych

Warunek ukończenie kursu

Udział w zajęciach oraz pozytywne zaliczeni egzaminu końcowego.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Absolwenci kursu uzyskają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku