Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

Adresaci kursu

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba pełnoletnia z co najmniej średnim wykształceniem, która: jest nauczycielem lub instruktorem harcerskim

w co najmniej stopniu podharcmistrza, lub posiada co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku

dla dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu: planowania

i organizowania pracy na stanowisku kierownika placówki wypoczynku dla dzieci

i młodzieży.

Struktura kursu

Kurs zaplanowany jest na 10 godzin

Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w formie wykładów

i zajęć praktycznych.

Warunek ukończenie kursu

Udział w zajęciach.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Absolwenci kursu uzyskają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt kursu

120 zł (za całość łącznie z wydaniem zaświadczenia)

Rekrutacja

Trwa do 28.02.2017r.


 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku