Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Kształcenie matematyczne z programem Geogebra

Adresaci kursu

Nauczyciele i kandydaci na nauczycieli

Cel kursu

Zapoznanie nauczycieli z programem Geogebra;

Kształcenie umiejętności planowania pracy badawczej ucznia z programe

Geogebra;

Opracowanie przez każdego uczestnika kursu koncepcji kompleksowego

wykorzystania programu Geogebra w codziennej pracy dydaktycznej;

Kształcenie umiejętności tworzenia scenariuszy lekcji matematyki z

wykorzystaniem programu Geogebra.

Struktura kursu

Obsługa programu Geogebra

Metoda problemowa i praca badawcza ucznia w kształceniu matematycznym a wykorzystanie programu Geogebra

Przy realizacji których haseł programowych można wykorzystać program Geogebra? - kompleksowe planowanie pracy dydaktycznej z programem

Tworzenie scenariuszy lekcji z programem Geogebra

Warunek ukończenie kursu

Absolwenci kursu uzyskają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zaświadczenie

o ukończeniu kursu

udział w zajęciach,

opracowanie jednego scenariusza lekcji z wykorzystaniem programu Geogebra

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku