Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Wykorzystanie ogólnodostępnych repozytoriów multimedialnych materiałów dydaktycznych

Adresaci kursu

Nauczyciele i kandydaci na nauczycieli

Cel kursu

· Zapoznanie nauczycieli z ideą repozytorium materiałów dydaktycznych;

· Zapoznanie się nauczycieli z istniejącymi repozytoriami multimedialnych materiałów dydaktycznych;

· Kształcenie umiejętności wartościowania materiałów multimedialnych zawartych w dostępnych repozytoriach pod kątem ich przydatności w pracy dydaktycznej z metodycznego punktu widzenia;

· Kształcenie umiejętności planowania pracy dydaktycznej z wykorzystaniem materiałów multimedialnych zawartych w dostępnych repozytoriach;

Struktura kursu

Repozytoria materiałów dydaktycznych – funkcje dydaktyczne zawartych tam materiałów

Przegląd zawartości ogólnodostępnych repozytoriów multimedialnych materiałów dydaktycznych

Ocena przydatności materiałów i planowanie pracy z nimi

Warunek ukończenie kursu

Absolwenci kursu uzyskają zaświadczenie              o ukończeniu kursu.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

· udział w zajęciach,

· opracowanie koncepcji pracy z wybranym materiałem dydaktycznym z wybranego repozytorium

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku