Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego

Adresaci kursu

Nauczyciele i kandydaci na nauczycieli

Cel kursu

· Zapoznanie nauczycieli z charakterystyką multimedialnego wspomagania kształcenia, głównie z punktu widzenia metodyki wykorzystania multimedialnych środków dydaktycznych na lekcji.

· Kształcenie u nauczycieli matematyki umiejętności kompleksowego planowania wykorzystania multimedialnych środków dydaktycznych w pracy dydaktycznej.

· Kształcenie umiejętności tworzenia scenariuszy lekcji z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

· Wzbudzenie refleksji nad ocenianiem osiągnięć uczniów w multimedialnie wspomaganym kształceniu.

Struktura kursu

Charakterystyka multimedialnego wspomagania kształcenia

Przegląd multimedialnych materiałów dydaktycznych potencjalnie wspomagających kształcenie matematyczne

Planowanie kompleksowego wykorzystania multimedialnych środków dydaktycznych w realizacji przedmiotu – praca nad planami wynikowymi lub rozkładami materiału

Tworzenie scenariuszy lekcji matematyki, podczas których planowane jest wykorzystaniemultimedialnych środków dydaktycznych

Ocenianie osiągnięć uczniów w multimedialnie wspomaganym kształceniu

Warunek ukończenie kursu

· udział w zajęciach,

· opracowanie modyfikacji planu wynikowego/rozkładu materiału poprzez uwzględnienie wykorzystania multimedialnych środków dydaktycznych w realizacji poszczególnych haseł programowych,

opracowanie jednego scenariusza lekcji zwykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Absolwenci kursu uzyskają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku