Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Samodzielne odkrywanie wiedzy matematycznej przez uczniów jako czynnik motywujący do uczenia się matematyki

Adresaci kursu

Nauczyciele i kandydaci na nauczycieli

Cel kursu

· Omówienie specyfiki kształcenia konstruktywistycznego;

· Zapoznanie nauczycieli z istotą i znaczeniem organizowania pracy badawczej uczniów;

· Kształcenie umiejętności organizowania sytuacji dydaktycznych prowadzących do samodzielnego odkrywania wiedzy matematycznej przez uczniów.

Struktura kursu

Założenia konstruktywizmu – dlaczego konstruktywistyczne kształcenie może być lekarstwem na niską motywację uczniów do uczenia się matematyki?

Czynnościowe, problemowe i realistyczne nauczanie matematyki

Praca badawcza ucznia – sprzyjająca jej sytuacja dydaktyczna, jej elementy (inspirująca rozmowa z uczniem i odpowiednio dobrane środki dydaktyczne)

Zamieniamy hasła z podstawy programowej na problemy

Planujemy pracę badawczą ucznia – co ma być rezultatem tej pracy?

Przygotowujemy scenariusze lekcji, w trakcie których uczniowie będą konstruować wiedzę matematyczną.

Prezentujemy rezultaty przeprowadzonych lekcji

Warunek ukończenie kursu

· udział w zajęciach,

· opracowanie scenariusza lekcji, podczas której uczniowie odkrywają wiedzę matematyczną, przeprowadzenie takiej lekcji w szkole i zaprezentowanie rezultatów.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Absolwenci kursu uzyskają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku