Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy dydaktycznej

Adresaci kursu

Nauczyciele i kandydaci na nauczycieli

Cel kursu

· Zapoznanie nauczycieli z obsługą tablicy multimedialnej;

· Kształcenie umiejętności wykorzystania funkcji tablicy multimedialnej do usprawnienia pracy na lekcji, uatrakcyjnienia lekcji oraz aktywizowania uczniów.

Struktura kursu

Poznanie funkcji tablicy multimedialnej oraz możliwości jej wykorzystania ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywizowanie uczniów.

Planowanie lekcji z wykorzystaniem funkcji tablicy multimedialnej jako środka dydaktycznego.

Praktyczne ćwiczenia w korzystaniu z tablicy multimedialnej w oparciu o przygotowane plany lekcji.

Warunek ukończenie kursu

· udział w zajęciach,

· opracowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Absolwenci kursu uzyskają zaświadczenie  o ukończeniu kursu.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku