Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Adresaci kursu

1) mistrz w zawodzie, którego będzie nauczać,

2) mistrz w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać,

3) absolwent technikum, technikum uzupełniającego, szkoły policealnej, pomaturalnej w zawodzie którego będzie nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu nauczanego i posiadający co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać,

4) absolwent liceum zawodowego z tytułem robotnika wykwalifikowanego z co najmniej 4-letnim stażem pracy w tym zawodzie nabytym po uzyskaniu tytułu zawodowego,

5) absolwent liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego z tytułem robotnika wykwalifikowanego lub równorzędnego w zawodzie, którego będzie nauczać i z co najmniej 6-letnim stażem pracy w tym zawodzie nabytym po uzyskaniu tytułu zawodowego,

6) absolwent studiów wyższych na kierunku /9specjalności) odpowiedniej dla zawodu, którego będzie nauczać z co najmniej 3-letnim stażem pracy w tym zawodzie,

absolwent innych studiów wyższych z co najmniej 6-letnim stażem pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

Cel kursu

Głównym celem kursu pedagogicznego dla wykładowców jest dydaktyczno-pedagogiczne przygotowanie Słuchaczy do prowadzenia zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Struktura kursu

Kurs zaplanowany jest na 80 godzin realizowanych w systemie weekendowym.

Zajęcia odbywać się będą w grupach.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w formie wykładów i ćwiczeń przez kadrę uprawnioną do prowadzenia tego typu zajęć.

Warunek ukończenie kursu

Udział w zajęciach oraz pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Absolwenci kursu uzyskają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku