Centrum Edukacji Ustawicznej Strona główna / Centrum Edukacji Ustawicznej / SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest podnoszenie jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku poprzez monitorowanie standardów akademickich, ocenę procesu kształcenia, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów a także uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów UwB.

Uczelniany Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia został wprowadzony Uchwałą nr 792 Senatu UwB w dniu 25 marca 2009 r.

Do pobrania:

Uchwała nr 1450 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 września 2013 roku

zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. (tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r.) w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Załącznik nr 6

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011)
Uchwała nr 1023 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1023 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2010)
Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. 
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r.

Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r.

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku