Nauka Strona główna / NAUKA

Działalność naukowa w roku akademickim 2015/2016

1. KONFERENCJE NAUKOWE – zaplanowane i przygotowywane

W roku akademickim 2016/2017 (21-22.11.2016r.) CEU będzie organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura edukacji szkoły wyższej- różnorodne perspektywy”.

2. PUBLIKACJE

KULTURA EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ RÓŻNORODNE PERSPEKTYWY - NA ROZDROŻU BIUROKRATYCZNEJ ARBITRALNOŚCI” /publikacja ukazała się we wrześniu 2015r./

Redakcja: Elwira J. Kryńska, Małgorzata Głoskowska – Sołdatow , Anna Kienig

Publikacja ukazała się pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE… Scenariusze lekcji regionalnych. Podlaskie inspiracje studentów polonistyki”

/publikacja ukazała się w listopadzie 2015r./

Redakcja: Małgorzata Frąckiewicz 

Publikacja uzyskała rekomendację Podlaskie Kuratora Oświaty.

 
 
© 2009-2017 Uniwersytet w Białymstoku