Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Wspomaganie rozwoju ucznia z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIA

Z GŁĘBSZĄ

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Czas trwania kursu dokształcającego: 10 godz.

2. Założenia i cele ogólne:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji zajęć wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka z niepełnosprawnością. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną metody i formy pracy z uczniem z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu głębszym, zasady ich doboru i zastosowanie w zależności od indywidualnych możliwości ucznia. Zaprezentowane zostaną zasady konstruowania indywidualnych programów terapii i wspomagania rozwoju.

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW I LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Diagnoza funkcjonalna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną stopniu głębszym.

3

Zasady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym.

2

Wybrane metody wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym .

6

Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych.

4

III. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO

Opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym.

IV. REKRUTACJA

Termin: 30.09.2017r.

Planowany termin realizacji zajęć: 07.10.2017r.

Podanie / link/ 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku