Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Profilaktyka logopedyczna i wspomaganie mowy dziecka w wieku przedszkolnym

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

I WSPOMAGANIE MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Czas trwania kursu dokształcającego: 20godz.

2. Założenia i cele ogólne:

Słuchacze kursu nabędą podstawowe umiejętności niezbędne do wykrywania nieprawidłowości w rozwoju mowy, realizacji zadań z zakresu profilaktyki logopedycznej i wspomagania rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele ogólne:

- nabycie umiejętności świadomego obserwowania i oceniania przebiegu rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym oraz wykrywania objawów nieprawidłowości,

- nabycie umiejętność posługiwania się narzędziami przesiewowymi służącymi do wykrywania nieprawidłowości w rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym.

-poznanie podstawowych zasad stosowania różnych rodzajów ćwiczeń logopedycznych na potrzeby profilaktyki logopedycznej oraz wspomagania mowy dzieci.

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW I LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Prawidłowości i zakłócenia rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym

2 godz

Rozwojowe zaburzenia mowy

2 godz

Wykrywanie zaburzeń mowy u dzieci

5 godz

Profilaktyka logopedyczna

5 godz

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym

6 godz

III. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO

Aktywny udział we wszystkich zajęciach

IV. REKRUTACJA

Termin: 30.09.2017r.

Planowany termin realizacji zajęć: 07.10.2017r.

Podanie / link/ 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku