Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KURSY I SZKOLENIA / Tyflopedagogika

TYFLOPEDAGOGIKA

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Czas trwania kursu dokształcającego: 60godz.

2. Założenia i cele ogólne:

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością wzroku. Kurs będzie realizowany przy współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych Oddział Podlaski.

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW I LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Tyflopedagogika

5h

Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabowidzących – przedszkole, nauczanie zintegrowane

10 h

Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej – nauczanie przedmiotowe

10h

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku

5h

Rehabilitacja widzenia

5h

Orientacja w przestrzeni

5h

Brajlowskie metody porozumiewania się

6h

Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością wzroku

4h

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w edukacji dzieci z niepełnosprawnością wzroku

5

Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku

5h

II. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO

Zaliczenie wszystkich przedmiotów na ocenę pozytywną.

IV. REKRUTACJA

Termin: 30.09.2017r.

Planowany termin realizacji zajęć: 07.10.2017r.

Podanie / link/ 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku