WALIDACJA KOMPETENCJI Strona główna / WALIDACJA KOMPETENCJI / TERMINY

Miejsce i terminy składania dokumentów

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć do CEU w poniżej przedstawionych terminach:

  • do 30 września jeśli wnioskodawca zamierza rozpocząć studia od semestru letniego danego roku akademickiego (Kierunkowa Komisja Weryfikacyjna rozpatrzy do 31 grudnia),
  • do 28 lutego jeśli wnioskodawca zamierza rozpocząć studia od semestru zimowego następnego roku akademickiego (Kierunkowa Komisja Weryfikacyjna rozpatrzy do 31 maja).

Dostarczone dokumenty, po ewentualnych uzupełnieniach, wraz z zaświadczeniem wydanym przez Wydziałowego doradcę ds. potwierdzania efektów uczenia się o spełnieniu warunków dopuszczających do uczestnictwa w procesie potwierdzania efektów uczenia się przekazywane są przez CEU do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się. 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku