WALIDACJA KOMPETENCJI Strona główna / WALIDACJA KOMPETENCJI / ODPŁATNOŚĆ

Potwierdzenie efektów uczenia się jest usługą edukacyjną świadczoną odpłatnie.

Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się wnosi:

1) opłatę wstępną za przeprowadzenie przez CEU procedury, o której mowa w § 6 ust. 2pkt 1, 3-9 Uchwały nr 1769 Senatu UwB z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie w Białymstoku.

Wysokość opłaty wstępnej ustala na dany rok akademicki Rektor na podstawie kalkulacji kosztów przedłożonej przez Pełnomocnika Rektora ds. Centrum Edukacji Ustawicznej. 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku