WALIDACJA KOMPETENCJI Strona główna / WALIDACJA KOMPETENCJI / PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna:

Uchwała nr 1769 Senatu UwB z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie w Białymstoku 

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku