Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE / Absolwenci UwB i innych uczelni

Nabywanie kwalifikacji pedagogicznych rozpoczyna się po studiach II stopnia z kierunków, których efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczania przedmiotu. 

Kwalifikacje pedagogiczne są ofertą przedmiotów, których opis będzie zawarty w świadectwie uzyskania przygotowania pedagogicznego.  

Zajęcia trwają 3 semestry, łącznie 420 godz. w tym 150 godz. praktyk w szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych lub tylko w szkołach ponadpodstawowych). Zajęcia teoretyczne realizowane są w I i II semestrze i odbywają się w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku, zaś III semestr obejmuje realizację praktyk.

Nabyte kwalifikacje pedagogiczne uprawniają do nauczania przedmiotu zgodnego z wykształceniem kierunkowym np. matematyki, biologii w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach policealnych.


Rejestracja absolwentów zainteresowanych nabywaniem kwalifikacji pedagogicznych odbywa się drogą elektroniczną poprzez system IRK w okresie 01.10.2018r.- 30.10.2018r.

Krok po kroku /czyli jak dostać się do Systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów/:

1) strona uwb.edu.pl

2) prawy-dolny róg strony -Rekrutacja 2018/20219 

3) na pasku zadań -rejestracja 

5) wpisujemy dane niezbędne w procesie rekrutacji 

6) przy wyborze formy kształcenia w wyszukiwarce wpisujemy -KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE-absolwenci

 
 
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku