Aktualności Dokumenty RSS
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE-rekrutacja do 30.10.2018r. -absolwenci

Kwalifikacje pedagogiczne to nabycie wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, poprzez udział w zajęciach w wymiarze 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną, w wymiarze 150 godzin.

Nabyte kwalifikacje pedagogiczne uprawniają do nauczania przedmiotu zgodnego z wykształceniem kierunkowym np. matematyki, biologii w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach policealnych.

więcej
BEZPŁATNE KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE-rekrutacja do 05.10.2018r.-studenci II stopnia

BEZPŁATNE kwalifikacje pedagogiczne są ofertą przedmiotów z bloku nadobowiązkowego i ich opis będzie zawarty w suplemencie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Nabyte kwalifikacje pedagogiczne uprawniają do nauczania przedmiotu zgodnego z wykształceniem kierunkowym. 

więcej
KURS KOLONIJNY - zajęcia od 17.11.2018r.-OSTATNIA GRUPA w 2018r.
KIEROWNIK KOLONII- nabór do 20.11.2018r. -OSTATNIA GRUPA w 2018r.