Aktualności Dokumenty RSS
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - nowa grupa -rekrutacja do 30.03.2018r.

KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE (specjalizacja nauczycielska) 2017/2018

- NOWA GRUPA

(3 semestry, 25 punkty ECTS, wymiar godzin dydaktycznych – 420, w tym 150 godzin praktyki)

DLA KOGO?

Kwalifikacje pedagogiczne adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych.

  • Słuchaczami mogą być studenci II, III roku I stopnia oraz I i II roku II stopnia kierunków i specjalności nienauczycielskich oraz absolwenci UwB oraz innych uczelni.

CZEMU SŁUŻĄ ?

  • Kwalifikacje pedagogiczne zapewniają profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela. Umożliwiają uzyskanie podstaw wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz umiejętności niezbędnych dla zrozumienia i rozwiązywania problemów wychowawczych. Tworzą warunki do kształtowania umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom uczącym w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak i szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia obejmują także emisję głosu i prawo oświatowe.

Wartością dodatkową Kwalifikacji pedagogicznych jest uczestnictwo w procesie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się (w trosce o własny rozwój zawodowy) oraz przygotowywania do identyfikacji zawodowej, kształtowania właściwej postawy zawodowej, umiejętności podejmowania inicjatywy oraz odpowiedzialności za siebie i innych, a także w przekazie sposobu pełnienia własnej roli zawodowej i ról społecznych wiążących się z przynależnością do zawodu nauczyciela, środowiska lokalnego i nowoczesnego społeczeństwa otwartego.


6 grudnia 2017